boerenzwaluwbakje
logo  home

logo  terug
kleur: zwart, terracotta, wit
afmeting: doorsnede ca 15cm, diep ca 5cm
geschikt voor: boerenzwaluw
prijs: € 7,-

boerenzwaluwbakje
Boerenzwaluwen bouwen een nestkom van mest, stro en modder. Dit bakje vormt alvast de basis voor een nest.
De boerenzwaluw broedt vooral in stallen en schuren, zelden aan de buitenkant van een gebouw. Hang meerdere bakjes op in een open schuur (onderlinge afstand minimaal 1 meter). Liefst in een donkere hoek, dat biedt meer veiligheid tegen predatoren. De afstand van de bovenkant van het nestbakje tot het plafond moet maximaal 6cm zijn. Zijn er in de omgeving voldoende nestmateriaal en insecten dan is de kans groot dat de zwaluwen er zelf enkele nesten bijbouwen. Wie last heeft van de uitwerpselen kan een plankje monteren onder de nesten.

boerenzwaluw
De boerenzwaluw is een trekvogel. Vanaf september vertrekken ze richting Afrika en eind maart komen ze weer terug om hier te broeden. Ze broeden graag in de nabijheid van mensen en maken nesten in schuren en stallen, soms ook onder bruggetjes. Jaarlijks worden 2-3 broedsels geproduceerd. Het voedsel bestaat uit insecten die binnen 500m rond de broedplaats worden verzameld. De zwaluwen werden vroeger gezien als geluksbrengers en door boeren gewaardeerd als insectenverdelgers.
Helaas zijn de zwaluwen o.a. door veranderingen in de agrarische sector achteruit gegaan. Door grootschalige omschakelingen van rundvee naar varkens- en pluimveehouderij, maar ook door het op grote schaal isoleren en afsluiten van stallen waardoor de vogels simpelweg gebouwen niet meer in kunnen. Door regels op het gebied van veiligheid en hygiŽne in de voeselproductie zijn zwaluwen niet langer welkom in melkstallen en andere ruimten. Muren van moderne gebouwen zijn bovendien vaak te glad zodat nesten niet hechten en omlaag vallen. jongen op het nest
boerenzwaluwbakje boerenzwaluwbroedende boerenzwaluw uitgevlogen boerenzwaluwen© 2023, Carina Oosterhuis & Jan Stok